ทำเลและแผนที่โครงการ

Chiang Mai

Location

ที่ตั้งโครงการใกล้ตัวเมือง

เดินทางสะดวกสบาย ไกล้ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศุนย์กีฬา 700 ปี

HEALTH CENTER

โรงพยาบาลสวนดอก
โรงพยาบาลลานนา

DINING & SHOPPING

MAYA Chiang Mai
Central กาดสวนแก้ว
ถนนนิมมาน

SCHOOLS & UNIVERSITIES

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา