ทำเลและแผนที่โครงการ

Chiang Mai

Location

ที่ตั้งโครงการใกล้ตัวเมือง

ที่ตั้งโครงการอยู่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม ใกล้อุโมงค์ทางลอดแม่ริม

HEALTH CENTER

โรงพยาบาลนครพิงค์
โรงพยาบาลลานนา

PET 's CENTER

โรงพยาบาลสัตว์เชียงใหม่-แม่ริมDINING & SHOPPING

ห้างสรรพสินค้า Central กาดสวนแก้วเชียงใหม่
ห้างสรรพสินค้า Maya
ถนนนิมานเหมินทร์

SCHOOLS & UNIVERSITIES

มหาวิทพายัพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่