ทำเลและแผนที่โครงการ

Chiang Mai

Location

ที่ตั้งโครงการใกล้ตัวเมือง

อยู่หมู่บ้าน ธารดง ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ห่างจากกาดฝรั่ง 950 เมตร

HEALTH CENTER

โรงพยาบาลหางดง
โรงพยาบาลไกล้หมอ
รงพยาบาลสวนดอก

DINING & SHOPPING

Robinson Central Airport เชียงใหม่
ริมปิงซุปเปอร์มาเก็ต
กาดฝรั่ง
ตลาดหางดง
Big C แม่เหียะ
Premium Oulet ChaingMai
KFC & Starbuck & McDonalds
อื่นๆอีกมากมาย

SCHOOLS & UNIVERSITIES

Grance International School
ศูนย์ คุมองเชียงใหม่
โรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต